Korrespondance

 

Kammeradvokaten

De genanlagte 23 sager

De originale 23 sager

 

 Forsvarsministeriet

De genanlagte 23 sager

De originale 23 sager

 

Justitsministeriet

De genanlagte 23 sager

 

Højesterets Anke- og Kæremålsudvalg

De originale 23 sager

 

Østre Landsret

De nye sager

De genanlagte 23 sager

De originale 23 sager

 

Københavns Byret

De genanlagte 23 sager

De originale 23 sager