Retsbogsudskrifter

Højesteret

 

Østre Landsret

De genanlagte 23 sager

De originale 23 sager

Københavns Byret

De genanlagte 23 sager

De originale 23 sager

Højesteret (2013) i kæresagen om sikkerhedsstillelse

På begæring af Kammeradvokaten for Forsvarsministeriet traf Østre Landsret uden høring af de daværende 11 sagsøgere i juni 2012 afgørelse om at der skulle stilles kr. 40.000 i sikkerhed pr. person for at kunne føre sag om den danske stats ansvar ved domstolene. Landsrettens beslutning blev med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet indbragt for Højesteret, der d. 17. september 2013 underkendte Østre Landsret med de præmisser, der fremgår af kendelsen der ses nedenfor.